Om oss

ROSSING ARKITEKTUR är i grunden en traditionell arkitektbyrå. Sedan 90-talet har vi med Tomas Rossing i spetsen varit involverade i en mängd små och större projekt, främst i Bohuslän, där vi strävat efter att rita trivsamma livs- och arbetsmiljöer.

Under de senaste åren har inriktningen breddats som resultat av att vi tog oss an projektet Henriksberg i Fiskebäckskil. Under projektets gång har vi förvärvat råmark, utvecklat en detaljplan, ritat bostäder och har haft ett stort engagemang i själva bygget. Vi har alltså blivit ett byggande arkitektföretag. I den rollen är vi i gott sällskap av våra vänner i organisationen Byggande Arkitekter.

Rollen som byggare är inte främmande för oss. Tomas Rossing har under hela sin verksamhet som arkitekt valt att arbeta nära själva byggverksamheten, vilket har resulterat i en gedigen erfarenhetsbank.

Arkitektur

Byggnadsarkitektur handlar om att skapa miljöer där människor kan trivas och fungera, bestående långt in i framtiden. Det är en komplex men mycket stimulerande uppgift. Vi börjar alltid utifrån och ser till att infrastruktur och byggnader integreras i landskapet på bästa möjliga sätt enligt praktiska och estetiska kriterier. Ett stort fokus läggs på hur byggnader förhåller sig till varandra och vi stävar ofta efter att skapa tydligt uppfattade samspel mellan huskroppar.  När man lyckas väl kan husfasader även definiera rum utomhus.

I slutändan är trotts allt insidan som räknas. Utformningen av ett hem kan ha stor inverkan på livet som levs där och slumpen garanterar inte alltid trivsel. När vi tar fram en bostad läggs mycket kraft på att optimera planlösningen såväl som rumsupplevelsen för att maximera både funktion och välbehag. Vi provar alltid olika upplägg och anpassningar.

Teknik

Genomtänkta tekniska lösningar och materialval ger trygga bostäder som håller på sikt och det reducerar onödigt underhållsarbete.  Att ta fram en bostad är för oss en iterativ process där vi successivt prövar och utvärderar möjliga lösningar på olika problem.  Vi bygger terrängmodeller och använder oss av CAD för att skapa flexibla digitala modeller av byggnader som kan studeras från olika perspektiv. Virtuella studier kompletteras ofta med studiebesök av projekt där lösningar på liknande utmaningar har funnits.  

På det här området har vi oumbärlig nytta av vår medarbetare Johan Nilsson. Som doktor i arkitektur, med många års arbetslivserfarenhet från Kina, har Johan en omfattande och bred erfarenhet inom området.

Hantverk

Det märks när ett hem byggts med gott hantverk. Det handlar om hållbarhet på sikt, men också finishen och känslan i miljön. Vi prioriterar utförande högt och är ständigt involverade i hantverksprocessen och fuskar aldrig med utförande eller materialval. Vi brukar säga att vår ambition är att bygga hus i samma anda som båtar byggs på Orust. 

Eftersom vi bygger i liten skala och är involverade i bygget på detaljnivå så finns det som beställare av någon av våra bostäder ofta goda möjligheter att påverka utförandet med ändringar och tillval.

Scroll to Top