Långsiktig boendekvalitet genom arkitektur, teknik och hantverk

Från början  var vår organisation en traditionell arkitektbyrå med ett fåtal medarbetare med Tomas Rossing i spetsen. Vi har sedan 90-talet varit involverade i en mängd små och större projekt i Bohuslän där vi strävat efter att skapa trivsamma livs- och arbetsmiljöer med ett gott samspel mellan utomhus- och inomhusmiljö.

Fokus låg länge främst på traditionellt arkitektarbete  men under de senaste åren har inriktningen breddats som resultat av att  vi tog oss an projektet Henriksberg i Fiskebäckskil. I det projektet har vår organisation förvärvat råmark, utvecklat en detaljplan, tagit fram bostäder samt haft ett stort engagemang i själva bygget. Vi har alltså blivit ett byggande arkitektföretag. I den rollen är vi i gott sällskap med våra vänner i organisationen Byggande Arkitekter.

Rollen som byggare är inte främmande för oss. Tomas Rossing har under hela sin verksamhet som arkitekt valt att arbeta nära byggandet vilket har resulterat i en gedigen erfarenhetsbank.

Arkitektur

Byggnadsarkitektur handlar för oss om att skapa miljöer där människor kan trivas och fungera,  och som kan vara bestående långt in i framtiden. Det är en komplex men mycket stimulerande uppgift. Vi börjar alltid utifrån och ser till att infrastruktur och byggnader integreras i landskapet på bästa möjliga sätt enligt praktiska och estetiska kriterier. Vi tycker om att jobba med hur byggnader förhåller sig till varandra, och ta fram samspel mellan huskroppar som tydligt kan uppfattas.  När man lyckas väl, kan husfasader även definiera “rum” utomhus.

Det är trots allt kanske insidan som räknas. Utformningen av ett hem kan ha stor påverkan på livet som levs där, och slumpen garanterar inte trivsel. När vi tar fram en bostad läggs mycket kraft på att optimera planlösningen för att maximera funktion och trivsel. Vi provar alltid olika upplägg och eftersom människor har olika behov och preferenser erbjuder vi ofta möjlighet att anpassa inom vissa ramar.

Teknik

Genomtänkta tekniska lösningar och materialval ger trygga bostäder som håller på sikt och det reducerar onödigt underhållsarbete.  Att ta fram en bostad är för oss en iterativ process där vi successivt prövar och utvärderar möjliga lösningar på olika problem.  Vi bygger terrängmodeller och använder oss av CAD-program som genererar flexibla digitala modeller av byggnader som kan studeras från olika perspektiv. Virtuella studier kompletteras ofta med studiebesök av riktiga projekt som implementerat liknande lösningar på liknande problem.  

På det här området har vi oumbärlig nytta av vår medarbetare Johan Nilsson. Johan har en omfattande och bred erfarenhet som arkitekt och har också doktorerat i arkitektur.

Hantverk

Det märks när ett hem byggts med gott hantverk. Det handlar om hållbarheten på sikt, men också finishen och känslan i miljön. Vi prioriterar utförande högt och är ständigt involverade i hantverksprocessen och fuskar aldrig med utförande eller materialval. Som vi sagt tidigare så har vår ambition varit att bygga hus i samma anda som man bygger båtar på Orust.

Eftersom vi bygger i liten skala och är involverade i bygget på detaljnivå så finns det som beställare av någon av våra bostäder ofta goda möjligheter att påverka utförandet med ändringar och tillval.

Scroll to Top