Fiskebäckskil och Skaftö

Fiskebäckskil och Östersidan började bebyggas redan på 1500-talet och har genom århundradena varit traditionella bohuslänska skärgårdssamhällen med fiske och kustfrakt som huvudsakliga näringar.

Platsen karaktäriseras även av sitt speciella marina liv. Gullmarsfjorden är delvis riktigt djup och har där ett marint liv liknande det som vanligen finns längre ut i havet. Vetenskapliga studier har ägt rum i Gullmarsfjorden sedan 1830-talet och Kristinebergs forskningsstation i Fiskebäckskil är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning. Idag är verksamheten omfattande och Kristineberg en betydelsefull arbetsplats på Skaftö.

Skaftö omges av en särdeles fin skärgård av blandad karaktär. Västerut mot Skagerrak finns Gåsöskärgården med sina kala, mjukt slipade granithällar. Österut är karaktären en annan, mer av innerskärgård, även där med fina stråk för bad- och båtutflykter.

På Östersidan finns härliga badmöjligheter med klippor och en badvik med sandstrand. I anslutning till badet finns gräsytor där dansen kring midsommarstången traditionsenligt sker varje sommar. Nära badet ligger också Klubbans Biologiska station som tillhör Uppsala universitet. Här ges kurser i marinbiologi under vår och sommar. På norra Skaftö finns också naturreservatet Vägeröds dalar med sin stiliga bokskog. Den är känd för en riklig förekomst av blåsippor och vitsippor om våren. För golfspelare finns Skaftö Golfklubb mitt på ön med en naturskön 18-hålsbana.

Flera utmärkta restauranger finns på Skaftö. I Fiskebäckskil bland annat Gullmarsstrand, hotell och restaurang såväl som det välbesökta och trevliga Brygghuset vid Lyckans slip.

Skaftö når du enkelt landvägen med bron över Snäckedjupet från fastlandet. Mellan Fiskebäckskil och Lysekil, via Östersidans färjeläge, går personfärja med täta turer. Henriksberg ligger på 350 meters gångavstånd från färjeläget varifrån du smidigt tar dig till Lysekils kommersiella utbud och kommunala service.

Bra kommunikationer finns också till Uddevalla och Göteborg. För dig som föredrar att cykla eller gå färdigställs en ny cykel-och gångväg som sträcker sig från Henriksberg, parallellt med bilvägen, mot Fiskebäckskil.

Scroll to Top