Henriksberg är ett nytt bostadsområde på den östra sidan av Fiskebäckskil i Bohuslän. Utsikten över skärgården är minst sagt magnifik.

HENRIKSBERG

Projektet innefattar tre etapper. Etapp 1 är färdigställd, nu pågår bygget av etapp 2.